Om oss

Ekeberg Bygg AS er et datterselskap av Ekeberg Eiendom Holding AS.

Selskapet driver i hovedsak entreprenørvirksomhet i form av nybygg, renovering og modernisering, samt produksjon og installasjon av spesialinnredninger til serveringssteder og hjem. Videre håndterer Ekeberg Bygg AS drift, vedlikehold og vaktmestertjenester for eiendommer av forholdsvis Ekeberg Eiendoms egne eiendommer så vel som eksterne vedlikeholdsavtaler.