EIENDOMSMASSE

Konowsgate 67 B

Ekeberg Eiendom Holding AS er 20 % eier av Ekeberg Eiendomsinvest AS, som er eier av Konowsgate 67B, et næringsbygg i Oslo.

Eiendommen er på ca. 19.500 kvm og er leiet ut til diverse næringsdrivende, med Insignia AS (bilforhandler av Jaguar, Range Rover, Aston Martin og Morgan) som hoved leietaker. Ekeberg Eiendom er ansvarlig for all forvaltning av eiendommen.

Konowsgate 85 AS

Konowsgate 85 AS er et datterselskap som eier eiendommen Konowsgate 85 på Ekeberg i Oslo. Dette er et leilighets bygg bestående av 8 leiligheter på ca 40- 70 kvm store leiligheter over 4 plan. I tillegg hører det med eiendommen en «underjordisk» garasje på ca. 200 kvm.

Ballplassveien 2 AS

Ballplassveien 2 AS er et datterselskap som eier eiendommen Ballplassveien 2-6 på Ekeberg i Oslo. Dette er leilighetsbygg/næringsbygg fordelt på 4 etasjer inkl. kjeller og loft. Boligdelen er i hovedsak etablert i andre etasje og næring fordelt i første etasje og kjeller.

Garasjeanlegg

Ekeberg Eiendom Holding AS eier også et garasje anlegg med tilhørende kjeller for næringsdrift i Løvsetdalen 7 i Oslo. Her drives det utleie av garasjer, parkering og lokaler for næringsdrift.

Lalingib AS

Lalingib AS er et norsk/spansk eide selskap som driver Hotel virksomhet i Alcaidesa i syd Spania.