Om oss

Ekeberg Eiendom Holding AS er en familieeid virksomhet med
betydelige investeringer i eiendomssektoren. Selskapet eier andeler i flere selskaper, inkludert Stor-Oslo Eiendom AS, Oslo Kombinasjonseiendom AS, entreprenørselskapet Spar Bygg AS, og et antall eiendommer bade direkte og gjennom datterselskaper. Eiendomsporteføljen til selskapet omfatter omtrent 22.000 kvadratmeter av næringsarealer, inkludert lager, garasjer, kontorer og butikklokaler. Selskapet eier også flere leiligheter/boliger som er tilgjengelig for utleie, og flere av eiendommene har stort utviklingspotensial. Hovedvekten av eiendommen ligger i Ekeberg-området i Oslo, men selskapet har også eiendommer utenfor dette området.