Om oss

Ekeberg Eiendom Holding AS er et familieeiet selskap (familien Eli og Arild Rygg m/barn). Selskapet eier andel av aksjene i Stor-Oslo Eiendom AS/Stor-Oslo Invest AS, i Ekeberg Eiendomsinvest AS (Konowsgate 67B), aksjer i Ekeberg Bygg AS, samt diverse egne eiendommer, delvis organisert i egne aksjeselskaper.Disse eiendommer er dels eiet direkte av Ekeberg Eiendom Holding AS, dels gjennom datterselskaper som til sammen eier ca. 1.500  kvadratmeter næringseiendom, fordelt på lager, garasjer, kontor og forretning. I tillegg eier selskapet 15 leiligheter for utleie, i tillegg til at noen av eiendommene er utviklingseiendom med potensial for bygging av nye boliger. Eiendomsmassene har geografisk hovedvekt på Ekeberg i Oslo. Et av datterselskapene eier også et lite hotell i Spania.